RODO


 

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel firmy ZBIRM Damian Karkowski.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wyłącznie wystawiania faktur oraz dokonania wysyłki towaru. Dane kontaktowe takie jak numer telefonu oraz adres email i dane wysyłkowe będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji. Kopie faktur i zawarte w nich dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi terminami przepisów prawa skarbowego. Dokonanie zapytania lub zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetważanie i przechowywanie danych osobowych. Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO Zobacz więcej